Czym się zajmujemy?

kilka słów o nas

Laboratorium Analiz Kosmetycznych „NOVA” powstało w 2011 roku jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku. Laboratorium wyposażone jest w najwyższej jakości urządzenia, w związku z czym jesteśmy w stanie świadczyć usługi dla najbardziej wymagających klientów. W celu powiększenia swoich możliwości...

Oferta

świadczone usługi przez nasze laboratorium

Laboratorium Analiz Kosmetycznych „NOVA” świadczy usługi w branży przemysłu kosmetycznego.

Świadczone usługi:

• Opracowanie receptur kosmetyków
• Wykonywanie badań fizyko-chemicznych kosmetyków
• Wykonywanie badań mikrobiologicznych kosmetyków
• Opracowanie Dossier Produktu
• Badania aplikacyjne (użytkowe)
• Badania dermatologiczne
• Ocena bezpieczeństwa

Opracowanie receptur kosmetyków:

Laboratorium Analiz Kosmetycznych „NOVA” świadczy usługi w następującym zakresie:

• Opracowanie receptury kosmetyku zgodnie z wytycznymi klienta
• Doradztwo recepturowe
• Specyfikacja fizyko-chemiczna i mikrobiologiczna powstałego kosmetyku
• Opracowanie Dossier kosmetyku (na życzenie)
• Kalkulacja cenowa kosmetyku (na życzenie)


Wykonywanie badań fizyko-chemicznych kosmetyków:

Laboratorium Analiz Kosmetycznych „NOVA” wykonuje badania fizyko-chemiczne kosmetyków zgodnie z wytycznymi klientów. Do najczęściej przeprowadzanych analiz należą:

• ocena organoleptyczna kosmetyku (wygląd, barwa, zapach)
• sprawdzenie stabilności kosmetyku w podwyższonej oraz obniżonej temperaturze
• stabilność emulsji po odwirowaniu (mleczka)
• oznaczenie pH kosmetyku
• wyznaczenie gęstości kosmetyku
• oznaczenie zawartości wody
• zawartość suchej pozostałości
• właściwości pianotwórcze (żele)

Możliwe jest również wykonanie w naszym Laboratorium innych badań fizykochemicznych zgodnie z Państwa wytycznymi (w tym przypadku prosimy o kontakt w celu sprawdzenia możliwości przeprowadzenia danego oznaczenia).


Wykonywanie badań mikrobiologicznych kosmetyków:

Laboratorium Analiz Kosmetycznych „NOVA” wykonuje badania mikrobiologiczne wyrobów kosmetycznych zgodnie z normami ISO:
• Ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych
Pseudomonas aeruginosa
• Staphylococcus aureus
• Candida albicans

Wykonujemy również testy obciążeniowe (Test skuteczności i ocena zakonserwowania produktów kosmetycznych) zgodnie z normą ISO PN-EN ISO 11930:2012.

Badania aplikacyjne (użytkowe):

Prowadzone na odpowiednio dobranej grupie co najmniej 25 probantów. Mają na celu potwierdzenie deklarowanych przez producenta właściwości kosmetyku.

Badania dermatologiczne:

Badanie to jest przeprowadzane metodą testu płatkowego. Ma ono na celu sprawdzenie występowania właściwości drażniących lub uczulających kosmetyku.


Ocena bezpieczeństwa:

Oferowany przez nas dokument oceny bezpieczeństwa spełnia europejskie wymagania ujęte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE )Nr 1223/2009. W trakcie oceny bezpieczeństwa dokonuje się analizy toksykologicznej surowców wchodzących w skład kosmetyku. Przy dokonywaniu oceny należy również uwzględnić stopień kontaktu kosmetyku z ciałem człowieka:
• droga ekspozycji (skóra, błony śluzowe, doustna, inhalacyjna)
• częstość używania kosmetyku (kilka razy w ciągu dnia, 2 razy w roku)
• powierzchnia na jaką się kosmetyk stosuje
• długość kontaktu z ciałem człowieka